Home

Actueel Nieuws

Let op met zekerstelling bij overname BV

dinsdag 21 februari 2012

Op grond van de wet mag een BV geen zekerheid stellen om anderen aandelen in de BV te laten verkrijgen. Wat nu als bij het verkrijgen van de aandelen ook een vordering van de verkopende partij op de BV wordt gecedeerd aan de koper en de BV zich borg stelt en een pandrecht op haar activa vestigt tot zekerheid van de schuld van de koper aan de verkoper? De vraag is dan of de zekerheid is verstrekt om aandelen te verkrijgen, nu ze vrijwel geheel zijn verleend om de vordering over te nemen.

Scheidingsregeling in samenlevingscontract fiscaal gunstig

dinsdag 21 februari 2012

Scheidingen komen helaas vaak voor, ook onder samenwoners. Maar een scheidingsregeling in hun samenlevingscontract opnemen, dat gaat velen te ver. Begrijpelijk, want je begint op een vrolijker manier aan samenwonen. Toch kan een scheidingsregeling fiscaal de nodige vruchten afwerpen.

BTW en woon-werkpand

dinsdag 21 februari 2012

Indien u als ondernemer een pand aanschaft waarbij btw in rekening wordt gebracht en u het pand zowel gebruikt om in te wonen als om in te werken, krijgt u te maken met het vraagstuk hoeveel van die btw als voorbelasting in aftrek mag worden gebracht.

Opteren voor BTW belaste levering

dinsdag 21 februari 2012

Stel, u bent ondernemer en u heeft minder dan 10 jaar geleden een nieuw bedrijfspand gekocht. Alle btw die u destijds bij de aanschaf in rekening is gebracht heeft u als voorbelasting afgetrokken.

U gaat verhuizen naar een ander pand en kunt uw huidige bedrijfspand verkopen. Bij deze verkoop dient u zich goed te realiseren welke gevolgen dit heeft voor de in het verleden in aftrek gebrachte btw. Doet u dit niet, dan kan het wel eens zo zijn dat u een aanzienlijk deel van de btw die u destijds in aftrek heeft gebracht weer moet terugbetalen aan de fiscus.

Meer duidelijkheid van fiscus over stamrecht gouden handdruk

dinsdag 14 februari 2012

De Belastingdienst heeft in de afgelopen periode meer duidelijkheid verschaft over het omzetten van ontslagvergoedingen in een stamrecht. Op één onderdeel is ook sprake van een wijziging: de termijn tussen ontvangst van een ontslagvergoeding en de omzetting daarvan in een stamrecht. De werknemer kan de vergoeding gedurende die termijn tijdelijk bij de werkgever, een verzekeraar, een bank of een beleggingsinstelling parkeren.

Portacabin: roerend of onroerend goed?

dinsdag 14 februari 2012

Wordt een portacabin als roerend of onroerend beschouwd? Het antwoord op deze vraag is vooral van belang voor de vraag of een portacabin onder een door de eigenaar verstrekte hypothecaire zekerheid valt en daarom door de bank ingeval door de schuldenaar niet aan de verplichtingen uit de hypothecaire lening wordt voldaan, in het openbaar mag worden verkocht.

Pagina's

Zoekveld

Thema's