Home

Actueel Nieuws

Schade door wateroverlast in aan te kopen woning

dinsdag 14 februari 2012

Duizenden woningen in Nederland hebben te maken met wateroverlast, zoals natte kelders, schimmelende muren of paalrot. Deze veel voorkomende situaties kunnen het woongenot behoorlijk inperken. Bij de onderhandelingen over de verkoop en koop van een woning wordt hier – in tegenstelling tot de aanwezigheid van eventuele bodemverontreiniging – zelden aandacht aan besteed.

Drempel tot bewindvoering hoeft niet zo hoog te zijn

dinsdag 14 februari 2012

Een bewindvoerder biedt uitkomst voor mensen die zelf niet (meer) goed met hun geldzaken kunnen omgaan. De bewindvoerder regelt alleen de financiële zaken voor degene wiens vermogen onder zijn bewind is gesteld. Bewindvoering biedt perspectief, het is daarom jammer dat er voor velen nog een taboe op rust. Dat is niet nodig.

Geen WOZ waarde serviceflats bij vaststelling erfbelasting 2010 en 2011

maandag 13 februari 2012

Als er een woning vererft moet degene die de woning krijgt daarover erfbelasting betalen. Om de waarde van de woning te bepalen zodat de erfbelasting kan worden berekend, hoeft geen taxatie plaats te vinden. Sinds 1 januari 2010 wordt de WOZ-waarde van het jaar van overlijden gebruikt.

Bewoordingen testament onduidelijk, dochter geen erfgenaam!

maandag 13 februari 2012

Een testament kan op het eerste gezicht duidelijk lijken maar na overlijden van de opsteller toch onenigheid veroorzaken, doordat diverse belanghebbenden de bewoordingen anders willen uitleggen.

Woning niet verkocht, uitstel erfbelasting

dinsdag 07 februari 2012

Het tegenzittend tij op de huizenmarkt maakt dat erfgenamen die een huis erven tegenwoordig vaak met angst en beven de aanslag voor het betalen van de erfbelasting tegemoet zien.

Het is gebruikelijk dat de aangifte voor de erfbelasting binnen 8 maanden na overlijden moet worden ingediend, daarna duurt het vaak nog enkele weken tot maanden voordat de aanslag volgt en moet worden betaald.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit ter discussie bij verdeling nalatenschap

dinsdag 07 februari 2012

Het is gebruikelijk dat in testamenten wordt gezorgd dat de langstlevende ouder goed verzorgd achterblijft. Dat kan bijvoorbeeld door in het testament een ouderlijke boedelverdeling ten gunste van de partner op te nemen. Als de nalatenschap ook ondernemingsvermogen omvat, komt het voor dat de langstlevende de verdeling met gebruikmaking van de ‘tenzij-clausule’ in het testament voor dat deel ongedaan maakt, ten gunste van de kinderen die de overleden ondernemer opvolgen. Wat betekent dat voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit?

Pagina's

Zoekveld

Thema's