Home

Actueel Nieuws

Jachthuurovereenkomst blijft in stand na eigendomsoverdracht

dinsdag 31 januari 2012

Bij aankoop van landerijen, bossen en dergelijke dient aandacht te worden besteed aan de vraag of het genot van de jacht op het verkochte is verhuurd aan derden dan wel wordt voorbehouden aan de verkoper. In de Jachtwet is namelijk bepaalt dat een jachthuurovereenkomst in stand blijft in geval van eigendomsoverdracht.

Ik-opa-testamenten voordelig of toch niet?

dinsdag 31 januari 2012

Grootouders hebben regelmatig een zogenaamde “ik-opa- of ik-oma-clausule” in hun testament. Deze clausules kunnen een belastingvoordeel opleveren. In 2010 is de wet gewijzigd en sindsdien moet er nauwkeurig gekeken worden naar de persoonlijke omstandigheden van de familie om te beoordelen of de clausule wel goed uitpakt!

Uw ex-echtgenoot en uw testament

dinsdag 31 januari 2012

Na een echtscheiding willen de meeste mensen niet dat hun ex-echtgenoot nog iets erft als zij komen te overlijden. Maar als er kinderen zijn dan kan de ex-echtgenoot via een omweg soms toch nog rechten uitoefenen.

Geen canonherziening bij overdracht recht van erfpacht

dinsdag 24 januari 2012

In veel grote steden in Nederland wordt door de gemeenten nog gebruikt gemaakt van het recht van erfpacht. Door uitgifte van bouwgrond blijft de gemeente eigenaar, doch de erfpachter is gerechtigd daarop een woning te bouwen. De jaarlijkse vergoeding voor het recht van erfpacht wordt canon genoemd.

Wanneer zijn partijen gebonden bij sluiten koopovereenkomst van een woning?

dinsdag 24 januari 2012

Er bestaan verschillende opvattingen over wanneer partijen zijn gebonden bij het sluiten van een koopovereenkomst. Indien een woning wordt verkocht aan een particulier, schrijft de wet voor dat daartoe een schriftelijk koopovereenkomst moet worden gesloten en de koper vervolgens dan nog een bedenktijd van 3 dagen heeft.

Op weg naar een centraal aandeelhoudersregister

dinsdag 24 januari 2012

Fraude met BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s kan worden tegengegaan met een centraal en openbaar aandeelhoudersregister. De invoering van een dergelijk register werd vorig jaar door enkele Kamerleden bepleit. De minister ziet er wel wat in en laat een “brede impactanalyse” uitvoeren.

Pagina's

Zoekveld

Thema's