Home

Actueel Nieuws

Wetsvoorstel lesbisch ouderschap ingediend bij Tweede Kamer

dinsdag 24 januari 2012

De vrouwelijke partner van de moeder (duomoeder) moet zonder gerechtelijke procedure juridische ouder van een kind kunnen worden. Het wetsvoorstel waarin dat is geregeld is bij de Tweede Kamer ingediend. Om dat te bewerkstelligen moet het afstammingsrecht worden gewijzigd.

Vruchtgebruiktestament en inkomstenbelasting

dinsdag 24 januari 2012

Per 1 januari 2012 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Wet op de Inkomstenbelasting. Een van de wijzigingen heeft directe gevolgen voor mensen die ooit een vruchtgebruiktestament hebben gemaakt.

Bij een vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende ouder vaak het genot van het vermogen terwijl de kinderen moeten wachten tot het vruchtgebruikrecht van hun langstlevende ouder vervalt, meestal door diens overlijden. De kinderen zijn in de tussentijd zogenaamde ‘bloot eigenaren’ omdat zij nog niet van hun eigendom kunnen genieten.

Groter risico zonder verklaring van erfrecht!

dinsdag 24 januari 2012

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft er mee ingestemd dat de verklaring van erfrecht voortaan niet meer in alle gevallen nodig is.

Wetsvoorstel energieprestatiecertificaat

dinsdag 17 januari 2012

Door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onlangs een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, waarin wordt gesteld dat overdracht van gebouwen zonder een energieprestatiecertificaat niet meer mogelijk is vanaf 1 januari 2013.

Overdrachtsbelasting over koopsom en last

dinsdag 17 januari 2012

Bij doorverkoop van een woning binnen 12 maanden nadat de verkoper de woning heeft verkregen, wordt meestal afgesproken dat de koper ‘het voordeel’ aan overdrachtsbelasting aan de verkoper moet afstaan.

Bij inbreng woning in onderneming is vrije verkoopwaarde toegestaan

dinsdag 17 januari 2012

Uw woning tegen vrije verkoopwaarde inbrengen in uw onderneming en na verloop van tijd uw bedrijf verplaatsen en de woning in bewoonde staat naar privé overbrengen. Het boekverlies brengt u ten laste van de winst. Een lucratieve actie. Vinden de belastinginspecteur en de rechter dat ook?

Pagina's

Zoekveld

Thema's