Home

Actueel Nieuws

Huwelijkse voorwaarden online opvraagbaar

dinsdag 17 januari 2012

Sinds eind december 2011 kan via de ‘Verwijsindex Huwelijksgoederenregister’ worden uitgezocht waar huwelijkse voorwaarden zijn opgeslagen. Dit is een eerste stap in de richting van een centraal register. De Verwijsindex Huwelijksgoederenregister kunt u raadplegen via www.rechtspraak.nl.

Curatele en testament maken

dinsdag 17 januari 2012

De meeste mensen gaan er van uit dat een persoon die onder curatele gesteld is wegens een geestelijke stoornis geen testament kan maken. Toch is het zo dat zo iemand – onder omstandigheden – wel een testament kan maken! De Kantonrechter besloot onlangs nog dat een onder curatele gestelde dame een testament mocht maken om haar spaargeld een bestemming te geven.

Kind in de schulden en vrijgesteld schenken

dinsdag 17 januari 2012

Veel ouders doen hun best om zoveel mogelijk vermogen aan hun kinderen te geven zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden. De meest bekende vormen zoals de jaarlijkse schenking, de eenmalig verhoogde schenking, de ophoging voor eigenwoning-doeleinden of studie en de papieren schenking zijn wel bekend. Maar minder bekend is de mogelijkheid om een kind belastingvrij te schenken als het kind in financiële moeilijkheden verkeert.

Schenking aan kinderen makkelijker!

dinsdag 10 januari 2012

Ouders kunnen hun kinderen tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een bedrag van maximaal € 24.144 (2012) schenken zonder dat het kind schenkbelasting hoeft te betalen. De eenmalige schenking kon de laatste jaren verhoogd worden tot een bedrag van € 50.300 (2012) voor de aankoop van een huis of de bekostiging van een studie. Ook de verbouwing van de eigen woning of de aflossing van de eigenwoningschuld viel onder de toegestane bestedingsdoelen.

Onterfde echtgenoot kan verzorgingsvruchtgebruik claimen

dinsdag 10 januari 2012

Als een echtgenoot in een testament wordt onterfd, kan hij daar volgens de wet iets aan doen! Er is namelijk voor een onterfde echtgenoot de mogelijkheid om een verzorgingsvruchtgebruik te claimen. De vraag was echter altijd: hoeveel kan de onterfde echtgenoot claimen?

Beheer en onderhoud industrieterrein door vereniging of stichting

dinsdag 10 januari 2012

Industrieterreinen hebben vaak een troosteloze aanblik, omdat deze dikwijls niet goed worden onderhouden, dan wel omdat de eigenaren van gebouwen op die industrieterreinen ervan uitgaan, dat de overheid zorg draagt voor het onderhoud van de aangrenzende ruimten. Denk daarbij aan parkeerterreinen ten behoeve van de aangrenzende eigenaren en groenstroken.

Pagina's

Zoekveld

Thema's