Home

Actueel Nieuws

Verjaring erfdienstbaarheden

dinsdag 10 januari 2012

Erfdienstbaarheden bestaan in verschillende vormen. Zo zijn er bijvoorbeeld erfdienstbaarheden van weg of uitzicht. Een erfdienstbaarheid is derhalve een last waarmee een perceel is bezwaard ten behoeve van bijvoorbeeld het naastgelegen perceel.

Ze ontstaan door dat partijen een overeenkomst sluiten tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg of pad en dit neerleggen in een notariële akte, waarvan een afschrift wordt ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster, zodat deze erfdienstbaarheid voor een ieder kenbaar is.

Voogdijregeling alleen geldig in testament

dinsdag 10 januari 2012

Maximale invloed op de beslissing wie voor uw minderjarige kinderen zorgt als u beiden zou overlijden. Dat bereikt u door in uw testament iemand aan te wijzen die dan voogd over uw kinderen zou moeten zijn. U kunt de voogdij al regelen voordat er kinderen zijn geboren. Wat niet kan, is het regelen van voogdij in een afzonderlijke notariële akte. De wet bepaalt dat dat alleen maar bij testament kan. U kunt niet volstaan met onderlinge – al dan niet schriftelijke – afspraken met familie of bekenden. Dergelijke afspraken zijn niet rechtsgeldig en worden niet door de rechtbank erkend.

Aanmerkelijk belang bij verschillende series aandelen

dinsdag 10 januari 2012

Voor de aanmerkelijk belang bepaling is het belangrijk of het aandelenbezit wordt gerelateerd aan het totale aandelenbezit of dat verschillende soorten aandelen in de onderneming voor de aanmerkelijkbelangregeling niet tot dezelfde soort behoren. De Hoge Raad houdt strak vast aan de tekst daarover in de wet inkomstenbelasting.

Verplaatsbaar recreatiechalet, toch OZB aanslag

dinsdag 03 januari 2012

Eigenaren van recreatiebungalows (chalets) zijn niet altijd gevrijwaard van een aanslag OZB. Wat is hiervoor het criterium?

Risico overgang bij verkoop woning niet altijd goed geregeld

dinsdag 03 januari 2012

Koopovereenkomsten bevatten dikwijls de bepaling dat de feitelijke levering van de woning plaatsvindt bij het tekenen van de notariële akte van eigendomsoverdracht bij de notaris. Op dat moment gaat ook het risico van het gekochte over op de koper.

Defiscalisering ook voor samenwoners en stiefkinderen

dinsdag 03 januari 2012

In het Belastingplan 2012 wordt defiscalisering ook van toepassing voor samenwoonpartners met kinderen en gehuwde partners met stiefkinderen.

Pagina's

Zoekveld

Thema's