Home

Actueel Nieuws

Tijdig melden gebreken aan gekochte woning, eigen onderzoeksplicht koper

dinsdag 06 december 2011

De koper van een meer dan 80 jarige oude woning mag er niet van uit gaan dat de woning nog zal voldoen aan de bouwkwaliteitseisen, welke aan nieuwe woningen worden gesteld.
Maar een koper mag wel verwachten dat de verkoper hem informeert over de gebreken aan de woning, die verkoper bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn.

Huisje aan het water vaak gebonden aan beperkingen

dinsdag 06 december 2011

Lijkt het u ook leuk om een huisje aan het water te hebben?
Nederland is een waterland, dus het aanbod zal ruim zijn, maar let op de mogelijke (onderhouds-)verplichtingen of beperkende gebruiksmogelijkheden.

Het onderhoud van wateren, dijken en sloten is een taak van het waterschap.
Om het waterschap in staat te stellen deze taak naar behoren uit te voeren, gelden er regels voor onroerend goed gelegen nabij wateren, dijken en meren. Laat u daarom vooraf goed informeren.

Aanwezigheid asbest waardedrukkend?

dinsdag 06 december 2011

Heeft de aanwezigheid van asbest in een woning of bedrijfspand een waardedrukkend
effect?

Bij een verkooptransactie is het uiteraard van belang, dat de eventuele aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld en waar deze asbest zich bevindt. Indien de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, is het niet altijd onmiddellijk noodzakelijk dat deze asbest wordt verwijderd.

Executoriale verkoop van in beslag genomen aandelen

dinsdag 06 december 2011

In veel statuten of aandeelhoudersovereenkomsten is een instemmingsbepaling opgenomen over voorgenomen overdracht van aandelen. Het is nog maar de vraag of een dergelijke bepaling in geval van executoriale verkoop van aandelen waarop conservatoir beslag is gelegd, stand houdt.

Echtscheidingsnotaris één loket tot aan verzoek aan rechter

dinsdag 29 november 2011

Aan het eind van het echtscheidingstraject moet een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend. Voor deze formaliteit schakelt de echtscheidingsnotaris een advocaat in. De notaris voorkomt, met afgewogen voorstellen over de verdeling van onroerend goed en inboedel, van omgang met de kinderen en over een regeling voor alimentatie, onenigheid tussen beide partners. Deze succesvolle werkwijze blijkt de afgelopen jaren ook nog eens de goedkoopste oplossing geweest te zijn.

Ondernemingswinsten niet zomaar onder periodiek verrekenbeding bij huwelijkse voorwaarden

dinsdag 29 november 2011

Komen ondernemingswinsten wel of niet in aanmerking om periodiek of bij echtscheiding verrekend te worden? Niet zonder meer! Als partijen voor ogen staat dat ook ondernemingswinsten voor verrekening in aanmerking moeten komen, dan moeten zij dat in het periodiek verrekenbeding in hun huwelijkse voorwaarden opnemen.

Pagina's

Zoekveld

Thema's

aandelen (359) algemene voorwaarden (2) alimentatie (2) ANBI (3) belasting (355) bouwvergunning (21) btw (90) burenrecht (33) BV (590) echtscheiding (426) erfbelasting (334) erfenis (456) erfgenaam (727) erfgenamen (1) erfrecht (433) executeur (110) financiering (311) gezag (59) huishoudkosten (3) huur (98)