Bedrijfsopvolgingsregeling geldt niet voor erfgenamen aandeelhouder

Printvriendelijke versie

Een BV die onroerend goed beheert – bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, appartementen of percelen grond – wordt door de Belastingdienst niet beschouwd als materiële onderneming. Erfgenamen van de aandeelhouder kunnen daarom geen aanspraak maken op de bedrijfsopvolgingsregeling.

Dat besliste de Rechtbank Noord-Holland onlangs. De rechtbank vindt dat het werk en de omvang van het werk in een dergelijke BV niet meer is dan gebruikelijk vermogensbeheer. De zaak betrof een BV waarvan de aandelen na overlijden van de aandeelhouder aan diens kinderen was toebedeeld. De BV bezat en verhuurde bedrijfsgebouwen en -loodsen, appartementen en bospercelen. De erfgenamen vonden dat zij een materiële onderneming exploiteren en daarom in aanmerking komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling, waarmee zij een fors bedrag aan erfbelasting zouden besparen.
Ook het aanvoeren van onderbouwing van behaalde rendementen heeft geen zin. Rendementen zijn volgens de rechtbank alleen van belang als er meerarbeid wordt geleverd, en daarvan is bij vermogensbeheer geen sprake.

Wilt u meer weten over de bedrijfsopvolgingsregeling en de bijbehorende belastingbesparing? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 26/6/17 ECLI:NL:RBNHO:2017:4704