Door Linkedinprofiel aangemerkt als feitelijk bestuurder

Printvriendelijke versie

Wees voorzichtig met het profileren van uzelf op Linkedin. Bij gebruik van de aanduiding ‘directeur’ kunt u zomaar juridisch verantwoordelijk worden als feitelijk bestuurder van een onderneming. Dat kan u duur komen te staan, bijvoorbeeld door aansprakelijkstelling voor een faillissementstekort.

In de wet staat dat met een bestuurder gelijk wordt gesteld degene die met het beleid van de vennootschap (mede) heeft bepaald en zich als bestuurder heeft gedragen en bestuurshandelingen heeft verricht. Dat overkwam onlangs de partner van een formeel bestuurder. De partner had zich op Linkedin geprofileerd als directeur en kon dat onvoldoende weerspreken. Met dat profiel gaf de partner een beschrijving van diens rol en functie binnen de onderneming. Voor de rechter kwam dat neer op het dragen van een algemene verantwoordelijkheid. De partner kon betalingen verrichten, bovendien kon niet voldoende worden weersproken dat de partner zich ook bezig hield met de dagelijkse gang van zaken. Soms kan dat niet anders, bijvoorbeeld in het geval van een klein bedrijf waarin beide partners al hun energie stoppen om te blijven bestaan. Hoe dan ook, het leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid van bestuurders van een bedrijf? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 26/5/20 2020/0136; ECLI:NL:GHSHE:2020:256