Geleverd huis moet voldoen aan verwachtingen uit koopovereenkomst

Printvriendelijke versie

Het vervolg op een koopovereenkomst is de levering. Net als bij andere goederen moet ook bij onroerend goed het geleverde huis of perceel beantwoorden aan de verwachtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst.

In de wet is deze zogenaamde conformiteitseis geregeld, evenals de verplichting voor de verkoper om eigendom vrij van lasten en beperkingen over te dragen. Daarop kan alleen een uitzondering gelden als de koper daarmee in de koopovereenkomst akkoord is gegaan.
Wat nu als naderhand blijkt dat het bestemmingsplan het gebruik zoals uit de koopovereenkomst blijkt, niet toelaat? Dan hangt het niet alleen van het bestemmingsplan af of het gekochte kan worden gebruikt zoals is omschreven in de koopakte. Een afgegeven omgevingsvergunning kan bepalen dat het beoogde gebruik wel degelijk mogelijk is als de omgevingsvergunning is afgegeven juist omdat zonder dat strijd met het bestemmingsplan zou zijn ontstaan.

Wilt u meer weten over het kopen van een huis of een perceel en de relatie tot bestemminsplan en omgevingsvergunning? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Sdu OpMaat 24-10-19, 2019/796, ECLI:NL:RBLIM:2019:6806.