Herroepen testament blijft geheim

Printvriendelijke versie

Meer dan ooit hoor je in de media over mensen die vinden dat hun vader, moeder, oom of tante niet meer wilsbekwaam is. Zou dat door de vergrijzing komen of doordat mensen steeds mondiger worden? Wat de reden ook is, feit is dat familieleden steeds vaker menen testamenten te moeten aanvechten.
Zo moest de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs oordelen over een verzoek van neven en nichten die niet tevreden waren dat zij maar een-zesde erfdeel in de nalatenschap van hun tante erfden. Omdat zij vermoeden dat hun tante bij het maken van het testament wilsonbekwaam was, en zij in het vorige testament een groter deel dachten te krijgen, willen zij het testament nietig laten verklaren. Bij de notaris van tante vragen zij een afschrift op van het vorige – herroepen – testament om hun zaak te onderbouwen. Maar de notaris beroept zich op zijn geheimhoudingsplicht.
De rechter geeft de notaris gelijk, de notaris hoeft geen kopie van het herroepen testament te verstrekken. Iedereen moet vrijelijk naar de notaris kunnen gaan zonder bang te zijn dat de notaris openbaar maakt wat hem in zijn beroepsuitoefening is toevertrouwd.
Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 9 juni 2020, nr C/02/372060 / KG ZA 20-238 (ECLI:NL:RBZWB:2020:2432)