Hoofdelijke aansprakelijkheid voor hypotheek in tijd beperkt

Printvriendelijke versie

Regelmatig doet zich de situatie voor dat samenwoners in een huis wonen dat van een van hen is, maar voor de hypotheek waarvan beide partners hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dat kan lastig worden als partners uit elkaar gaan. Ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid blijkt dan voor de ex-partner die geen eigenaar is, niet altijd mogelijk.

Nergens in de wet staat dat de eigenaar in een dergelijke situatie kan worden gedwongen tot verkoop van het huis, behalve als daar tussen partijen afspraken over gemaakt zijn. Daar tegenover zijn er ook rechters die de eigenaar op basis van de wettelijke bepalingen over redelijkheid en billijkheid dwingen tot verkoop. Daarmee wordt voorkomen dat de ex-partner (niet-eigenaar) zelf geen financieringsmogelijkheden voor een eigen woning heeft. Ook wordt dan het risico voor die partner om te worden aangesproken voor betalingsachterstanden weggenomen.

Inbreuk op eigendomsrecht is alleen in heel bijzondere situaties mogelijk. Even zwaar telt echter dat de redelijkheid en billijkheid van partners als hoofdelijk schuldenaren en gewezen partners, over en weer rekening houden met elkaars belangen. Onlangs bepaalde de Rechtbank Rotterdam dan ook dat in het betreffende geval – tien jaar na verbreking van de relatie – de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner niet kon voortduren. Als daar verkoop van het huis voor nodig zou zijn, dan moet de eigenaar het huis verkopen.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten die aan een hypotheek verbonden zijn, of in het bijzonder over de hoofdelijke aansprakelijkheid? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: OpMaat 12 en 13-06-2019, 2019/416 en 2019/491.