Modernisering faillissementsprocedure komt dichterbij

Printvriendelijke versie

Afwikkeling van een faillissement moet transparanter en efficiƫnter worden. Vanuit die intentie wordt de faillissementsprocedure stapsgewijs gemoderniseerd. In totaal gaat het om vier maatregelen waarmee de overheid dit doel wil bereiken.

Het betreffende wetsvoorstel bevat bepalingen waarmee in een faillissementsprocedure beter gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden om digitaal te werken. Een tweede significante verbetering is dat de curator meer mogelijkheden krijgt om de faillissementsboedel te beheren en te vereffenen. De derde maatregel die in het wetsvoorstel is opgenomen geeft de curator en de rechter mogelijkheden om meer maatwerk te leveren. Zij kunnen voortaan bestaande voorzieningen van de wet flexibeler inzetten. De laatste aanpassing omvat de mogelijkheid van verdere specialisatie van de insolventierechter, maar biedt ook ondersteuning voor verdere ontwikkelingen in de uitvoering van wetgeving.
Met deze vier maatregelen wil de overheid bijdragen aan vergroting van de opbrengsten voor de schuldeisers en de maatschappelijke kosten ten gevolge van een faillissement beperken.

Wilt u meer weten over de faillissementsprocedure? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: V-N Vandaag 2017/1421