Onderlinge verkoopprijzen niet geschikt voor WOZ-waardering

Printvriendelijke versie

Het komt ook in Nederland voor dat men binnen bepaalde gemeenschappen – bijvoorbeeld geloofsgemeenschappen – woningen eerst aan elkaar aanbiedt voordat deze op de vrije markt te koop worden aangeboden. De vraag is welke waarde dan moet worden aangehouden voor bepaling van de WOZ-waarde.

Binnen dergelijke gemeenschappen worden woningen die te koop komen eerst onderling aan elkaar aangeboden, veelal voor een prijs die substantieel onder de marktwaarde ligt. De gemeente moet dan bij vaststelling van de WOZ-waarde uitgaan van de marktwaarde van vergelijkbare woningen, zogenaamde referentiewoningen. Het moet dan wel gaan om vergelijkbare woningen die op de vrije markt zijn aangeboden. Op die manier moet de gemeente aannemelijk maken dat de verkoopprijzen van de referentiewoningen de waarde in het economische verkeer weergeven.

Wilt u meer weten over de aandachtspunten bij het kopen of verkopen van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 23/6/17 ECLI:NL:GHSHE:2017:1627