Regels voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil veranderen

Printvriendelijke versie

De eerste hobbel is genomen om de regels voor voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil te vereenvoudigen en te verbeteren. Deze regels over grondeigendom worden tegelijkertijd verhuisd vanuit de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied naar de Omgevingswet.

De aanvullingswet waarin dit geregeld wordt bevat ook bepalingen voor het verhalen van kosten die de overheid maakt voor het aanleggen van publieke voorzieningen, zoals wegen, riolering, straatverlichting en groenvoorzieningen. Met het totaal van deze aanpassingen beoogt het kabinet de regels te vereenvoudigen en verbeteren, maar ook de positie van de grondeigenaar te versterken.

In de aanvullingswet worden ook regels over stedelijke kavelruil opgenomen. Daarmee sluit het kabinet aan bij de trend om gebiedsontwikkelingen vanuit gemeenten te ondersteunen in plaats van zelf te realiseren. De wet biedt meer ruimte aan private initiatieven om de stedelijke omgeving te verbeteren. Ook bij initiatieven waarbij elke vorm van overheidsbemoeienis ontbreekt, kan stedelijke kavelruil van pas komen. De rol van notarissen die te maken krijgen met stedelijke kavelruil is in de basis gelijk aan de rol van notarissen die betrokken zijn bij kavelruil in het landelijke gebied.

Op het gebied van onteigeningsprocedures verandert er een belangrijk uitvoeringsaspect. Niet het vonnis van de burgerlijke rechter, maar een notariƫle akte vormt in de nieuwe regels het sluitstuk van de onteigening.

Het wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer inmiddels gepasseerd. Het woord is nu aan de Eerste Kamer, naar verwachting gebeurt dat nog dit jaar.

Wilt u meer weten over de regels voor voorkeursrecht, onteigening, ruilverkaveling en landelijke kavelruil? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Persbericht KNB 6/11/19.