Commerciële activiteiten ANBI niet altijd belemmering

Printvriendelijke versie

Het komt regelmatig voor dat stichtingen en verenigingen met een ANBI-status (goede doelen) ook commerciële activiteiten ontplooien. Het gevaar bestaat dat die activiteiten een belemmering zijn voor de ANBI-status en daarmee negatieve fiscale gevolgen hebben. Waar ligt de grens?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichtingen en verenigingen met een ANBI-status hoeven geen schenk- en erfbelasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen die hen worden toebedeeld. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI. Allemaal voordelen die bij de ANBI-status horen.

Commerciële activiteiten die er op zijn gericht om middelen te verwerven voor het doel van de instelling vormen geen belemmering voor de ANBI-status. Die is wel in gevaar als commerciële activiteiten zodanig zijn dat het onderscheid met een onderneming vervaagt. Dat geldt bijvoorbeeld als het beleid en de activiteiten van de instelling niet vrijwel uitsluitend zijn gericht op het algemeen nut maar op de continuïteit van de onderneming.
De regering wil met ingang van volgend jaar een ruimere toepassing dan tot nu toe toestaan. Als “de commerciële activiteiten van een ANBI in een aparte BV worden ondergebracht, zal dat geen gevolgen hebben voor de ANBI-status. De instelling moet dan wel nog steeds feitelijk het algemeen nut beogen, waarbij de commerciële activiteiten en deelnemingen mee worden gewogen. De BV is wel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het is nog maar de vraag of een dergelijke BV een beroep kan doen op een belastingaftrek als de winst van de onderneming aan de instelling wordt overgemaakt.

Wilt u meer weten over de fiscale bepalingen voor uw instelling? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bron: Notamail 2011/156