Enkele praktische tips bij verkoop/aankoop woning

Printvriendelijke versie

Bent u voornemens uw woning te verkopen of bent u van plan een woning te kopen?
Let dan goed op de risico’s die verkoper en koper bij het afsluiten van een koopovereenkomst kunnen lopen!! Bij twijfel raadpleeg dan uw notaris.

De afgelopen jaren is het aantal procedures van kopers van woningen tegen de verkoper sterk toegenomen. Dit heeft alles te maken met onder meer het ‘conformiteitvereiste’. In normaal Nederlands wil dit zeggen: de geleverde woning dient te voldoen aan de eigenschappen die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn.

Informatie- en onderzoeksplicht
De verkoper heeft een informatieplicht, dat wil zeggen: hij dient alle relevante gegevens van de woning te melden. Bijvoorbeeld dat bij hevige regenval in de garage lekkage plaatsvindt of dat de aanbouw van de keuken zonder bouwvergunning is verricht.
Maar de koper mag ook niet stilzitten. Hij heeft volgens de wet een onderzoeksplicht.
Als de koper een woning koopt uit de jaren dertig mag hij niet verwachten dat deze zal voldoen aan de huidige bouwkwaliteitseisen, m.a.w. wanneer in die woning nog een ‘stoppenkast’ aanwezig is, zal hij een eventuele afkeuring van de elektriciteit moeten aanvaarden.
Verkoper moet daarnaast alle bijzondere lasten en beperkingen aan de koper mededelen.
Hieronder worden o.a. verstaan het informeren van de koper over bijvoorbeeld de agrarische bestemming van het perceel.
Als de koper de woning voor particuliere bewoning wenst te gebruiken, zal hij na een dergelijke mededeling van verkoper niet tot koop overgaan.

Problemen voorkomen
Om deze problemen zo veel mogelijk te voorkomen doen verkopers er goed aan alle bekende gebreken, bijzondere lasten en beperkingen te melden.
De koper doet er goed aan zoveel mogelijk vragen te stellen aan de verkoper of verkopende makelaar.
Wordt er na levering van de woning toch een gebrek of een bijzondere last of beperking geconstateerd die bij de koper niet bekend waren, is het zaak binnen bekwame tijd te reclameren.
Het opstellen van het koopcontract of wel het verwoorden van de afspraken tussen verkoper en koper, dient daarom uiterst zorgvuldig en met kennis van zaken te geschieden.
De notaris is bij uitstek degene, die u in dit soort zaken kan adviseren.