Woning op naam van de kinderen

Printvriendelijke versie

Hebt u in het verleden ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid uw woning op naam van de kind(eren) te zetten?
Wellicht dat u als ouders in het verleden uw woning in eigendom heeft overgedragen aan (een van) uw kind(eren), onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning. Als ouders had u de zekerheid levenslang in uw huis te kunnen blijven wonen.
Uw vermogen of een deel daarvan was daarom reeds voor uw overlijden overgedragen aan uw kind en zou straks bij uw overlijden niet meer in de nalatenschap vallen, waardoor uw kind (erf)belasting (voorheen werd dit successierecht genoemd) bespaarden.

Weliswaar moest er bij het overlijden van de ouders erfbelasting worden betaald, maar deze werd berekend over de waarde van de woning op het moment van de overdracht. De waardestijging na overdracht werd dus niet in de heffing betrokken.

Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet op dit punt gewijzigd.
Dat houdt in dat voor de erfbelasting de waarde van de woning op het moment van overlijden wordt gehanteerd. Hierdoor is ook de waardestijging sinds de overdracht belast.

Is hier nog iets aan te doen?
Ouders kunnen afstand doen van het recht van gebruik en bewoning en vervolgens de woning huren van de kinderen, maar er zijn meer oplossingen denkbaar.
Ieder geval staat op zich en aan elke oplossing kleven echter mogelijke bezwaren.
Niet alleen zal men rekening moeten houden met de uiteindelijk nog te betalen erfbelasting, maar ook de gevolgen voor de inkomstenbelasting zal men niet het oog mogen verliezen.

Inmiddels heeft Staatssecretaris Weekers aangekondigd, dit (ten dele) te willen repareren.
Hoewel volgens de staatssecretaris een belangrijke reden voor overdracht van de woning onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning is gelegen in de besparing van erfbelasting, realiseert hij zich ook dat mensen vertrouwen hebben ontleend aan de destijds ingevoerde regeling.
De verwachting is dat bij overdrachten die voor 1 januari 2010 hebben plaatsgevonden, de waardestijging vanaf het moment van de overdracht tot 1 januari 2010 buiten beschouwing zal blijven. Echter de eventuele waardestijging vanaf 1 januari 2010 wordt wel weer in de heffing betrokken.

Kortom, laat u deskundig adviseren in deze kwesties door uw notaris.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 9 juni 2011