Bouwbedrijf kan omzetbelasting terug vorderen bij boete te laat opleveren!

Printvriendelijke versie

Als aannemer wordt u vaak geconfronteerd met een boetebepaling in de koop-/aannemingsovereenkomst, ingeval de woning niet tijdig aan de opdrachtgever wordt opgeleverd. Aangezien dit vaak om aanzienlijke bedragen gaat, rijst de vraag of de reeds afgedragen omzetbelasting over de oorspronkelijke aanneemsom ten dele kan worden teruggevorderd.

Wie zich bezig houdt met het bouwen en opleveren van woningen en appartementen op grond van de met de opdrachtgevers gesloten koop-/aannemingsovereenkomsten en door deze boetebepaling wordt getroffen, kan met succes een beroep op het terugvorderen van de destijds betaalde omzetbelasting over de betaalde vergoedingen en boetebedragen.

De Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in ons land) heeft in 2010 in een dergelijk geval een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag bevestigd. De Hoge Raad is het met het Hof eens, dat hier sprake is van een prijsvermindering. Immers de aannemer heeft uiteindelijk een lagere koopsom ontvangen.
Van de oorspronkelijk koop-/aanneemsom moest de bouwer een gedeelte, gelijk aan het boetebedrag, terug betalen. Aangezien de aannemer in het verleden de in de koop-/aanneemsom begrepen omzetbelasting aan de fiscus had afgedragen, is het niet meer dan gerechtvaardigd dat een gedeelte van de destijds afgedragen omzetbelasting wordt teruggevorderd.