Gebruik appartement aan regels gebonden

Printvriendelijke versie

Het zal u niet geheel vreemd voorkomen, dat winkelruimten in centra van steden en dorpen leegstand vertonen. Dan is het niet zo verwonderlijk, dat appartementseigenaren van leegstaande winkelruimte naar andere wegen zoeken om het noodzakelijke rendement uit de investeringen te halen, onder andere door de bestemming van het appartement te wijzigen.

Inhoud splitsingsakte is bepalend
Voor het splitsen van een flatgebouw in bijvoorbeeld winkels en woningen is een notariƫle akte van splitsing vereist, waarvan het Reglement van Splitsing onderdeel uitmaakt. In dit Reglement is vastgelegd op welke wijze de gesplitste appartementen mogen worden gebruikt. Is het appartement bestemd als winkelruimte dan is het gebruik als woonruimte niet zonder meer toegestaan.

Enkele jaren geleden besloot de eigenaar van een leegstaand winkelpand dit te gaan gebruiken als woonruimte, als gevolg van de dalende economische vooruitzichten. Hiervoor was door de gemeente reeds een bouwvergunning afgegeven. Dus geen vuiltje aan de lucht zou men denken. Naast een bouwvergunning is het echter ook vereist, dat de Vereniging van Eigenaars (de gezamenlijke eigenaren van alle appartementen in het gebouw) toestemming verleend voor de wijziging van de splitsingsakte, zodat het winkelpand mag worden gebruikt als woonruimte. Echter de vereiste toestemming werd door de Vereniging van Eigenaars niet verleend.
De eigenaar van het winkelappartement laat het hier niet bij zitten en vordert via de rechter vernietiging van het negatieve besluit van de Vereniging van Eigenaars. De rechter oordeelt, dat weliswaar het bestuursrechtelijke traject om een onherroepelijke bouwvergunning te verkrijgen is doorlopen, doch dat desondanks de toestemming van de Vereniging van Eigenaars is vereist om het gebruik van het appartement te wijzigen in woonruimte.

Wilt u als appartementseigenaar meer weten over hoe te handelen bij wijziging van de bestemming van appartementen of in het algemeen over splitsing van gebouwen in appartementsrechten en het daarbij behorende Reglement ?
Bel of mail ons, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!

Bron: Hof Amsterdam, NJF 2008/500