Erft u een huis? Kies zelf de WOZ-waarde!

Printvriendelijke versie

Bent u erfgenaam en erft u een huis, dan mag u voor de erfbelasting voortaan afrekenen over een woningwaarde die dichterbij het tijdstip van overlijden ligt.

Hoofdregel was dat erfbelasting betaald moest worden over de waarde van het huis op de sterfdatum, dat wil zeggen de WOZ-waarde van het sterfjaar. De WOZ-waarde wordt door de gemeente aan het begin van elk jaar vastgesteld. Hierbij hanteert de gemeente 1 januari van het jaar ervoor als peildatum. Bijvoorbeeld: u erft een huis in november 2011 dan betaalt u erfbelasting over de waarde van huis per 1 januari 2010. Met de huidige dalingen van de huizenprijzen kan dit tot een veel hogere aanslag voor erfbelasting leiden dan u zou verwachten.
De Staatssecretaris van Financiën heeft nu aangekondigd dat u er ook voor mag kiezen om de WOZ-beschikking van het jaar na het overlijden af te wachten. Dan betaalt u erfbelasting over de waarde per januari 2011 in plaats van januari 2010. Als het geërfde huis in waarde is gedaald, ziet u dat direct terug in een lagere aanslag erfbelasting.
Wilt u meer weten? Bel ons! Wij berekenen graag het meest gunstige scenario voor u!

Bron: www.rijksoverheid.nl, Kamerstukken II 33 003, nr. 70.