Ouderlijk huis op naam van de kinderen? Erfbelasting valt toch mee

Printvriendelijke versie

Heeft u uw huis op naam van de kinderen gezet om daarmee erfbelasting te besparen? In 2010 is de Successiewet gewijzigd. Het belastingvoordeel voor deze constructies viel daardoor weg. Gelukkig kondigde staatssecretaris Weekers van Financiën recent aan dat er toch een overgangsregeling komt!

In veel gezinnen hebben ouders in het verleden het huis aan de kinderen overgedragen. Het voordeel was dat de kinderen het huis op hun naam kregen en aan hun ouders slechts de waarde van de zogenaamde ‘blote eigendom’ hoefden te betalen. De ouders hielden een levenslang woonrecht (vruchtgebruik). Bij het overlijden van de ouders verviel het woonrecht en hadden de kinderen de volledige eigendom op hun naam. De regeling, die het mogelijk maakte dat bij het overlijden van de ouder geen erfbelasting werd geheven over de aangroei van de waarde bij de kinderen is echter met ingang van 1 januari 2010 vervallen.

Als de ouders nu komen te overlijden, dient volgens de Successiewet erfbelasting betaald te worden over de (WOZ-)waarde van de woning op de sterfdatum. Voorheen werd betaald over de waarde op het moment van de overdracht aan de kinderen. Wel mag de waarde per sterfdatum verminderd worden met de door de kinderen destijds betaalde koopsom voor de blote eigendom alsmede met een enkelvoudige rente van 6% hierover en de waarde van het eventueel opvolgend vruchtgebruik ten behoeve van de langstlevende ouder. Toch leidt de situatie na 1 januari 2010 vaak tot heffing van tienduizenden euro’s extra erfbelasting, die men niet had verwacht!
De overgangsregeling die nu is aangekondigd, houdt in dat de kinderen voortaan afrekenen over de aankoopprijs uit het verleden met daar bovenop de waardestijging vanaf 1 januari 2010. De waardestijging die in de tussentijd heeft plaatsgevonden wordt dan niet meer belast. De regeling werkt terug tot 1 januari 2010. Voor overlijden vanaf dat moment waarbij de erfbelasting al is afgedragen kan alsnog teruggave worden gevraagd.
Wilt u weten hoe de wijzigingen in uw situatie doorwerken? Bel ons gerust en maak een afspraak!

Bron: www.rijksoverheid.nl, nieuwsbericht Financiën, 18 oktober 2011