Interne levering voor de omzetbelasting

Printvriendelijke versie

Een ondernemer, die zelf een bedrijfsruimte heeft gebouwd of laat bouwen op eigen grond en deze nieuwe ruimte in gebruik gaat nemen voor vrijgestelde prestaties, verricht volgens de Wet op de omzetbelasting 1968 op het moment van ingebruikneming van het nieuwe pand een met omzetbelasting belaste levering aan zichzelf. Dit is ook het geval als een dergelijke ondernemer een bestaand pand ingrijpend gaat verbouwen.

Met vrijgestelde prestaties wordt bedoeld, dat over de leveringen en diensten door de ondernemer geen omzetbelasting in rekening behoeft te worden gebracht.

Met een moeilijk woord wordt dit integratieheffing genoemd. Kort gezegd komt het er op neer, dat de ondernemer bij ingebruikname van het nieuwe gebouw alsnog 19% omzetbelasting - of te wel integratieheffing - moet afdragen aan de fiscus over de waarde van de grond.

Er zijn ook ondernemers met vrijgestelde prestaties voor de omzetbelasting. Deze situatie doet zich dikwijls voor bij huisartsen, tandartsen, hypotheek- en verzekeringsbemiddelaars en woningcorporaties. Deze ondernemers behoeven aan hun cliƫnten geen omzetbelasting in rekening te brengen over het gefactureerde honorarium.
Ingeval zij bouwen op eigen grond komt integratieheffing voor de omzetbelasting om de hoek kijken.

Behoort u tot de hiervoor genoemde categorie ondernemers en gaat u op eigen grond een bedrijfspand (laten) bouwen, neem dan contact op met ons kantoor en laat u op dit terrein vooraf deskundig adviseren.