Tijdig melden gebreken aan gekochte woning, eigen onderzoeksplicht koper

Printvriendelijke versie

De koper van een meer dan 80 jarige oude woning mag er niet van uit gaan dat de woning nog zal voldoen aan de bouwkwaliteitseisen, welke aan nieuwe woningen worden gesteld.
Maar een koper mag wel verwachten dat de verkoper hem informeert over de gebreken aan de woning, die verkoper bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn.

Onlangs werd een koper van een woning geconfronteerd met een lekkende hemelwaterafvoer, een breuk in de riolering en aangetaste en deels verrotte stalen balken onder het terras die door liepen tot in de woning. Koper stelt zich op het standpunt dat er sprake was van non-conformiteit, of anders gezegd: in de woning kan gelet op de door koper geconstateerde gebreken niet op een veilige manier worden gewoond.
Volgens de koper dient de woning de feitelijke eigenschappen te bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonruimte. Na grondige renovatie van de woning wordt deze door de koper betrokken.

De koper gaat vervolgens naar de rechter. De rechter is van oordeel dat moet worden gekeken naar hetgeen partijen aan elkaar hebben verklaard en waar zij redelijkerwijs op mochten vertrouwen. Volgens de rechter zal de koper van een bestaande woning, afhankelijk van ouderdom en prijs van de woning, tot op zekere hoogte rekening moeten houden met een bepaalde mate van meteen te verrichten (achterstallig) onderhoud en aanpassing (bijvoorbeeld van installaties) aan de eisen van de tijd, ook al was de noodzaak daartoe ten tijde van het sluiten van de koop niet direct zichtbaar.

Kopers van oudere woningen doen er dan ook goed aan een eigen onderzoek te laten instellen. Op die manier komen ook de gebreken die niet direct zichtbaar zijn aan het licht. Bovendien kunnen kopers bij het bepalen van de koopsom voor de woning met een dergelijk onderhoudsrapport in de hand, rekening houden met een kostenpost als gevolg van het direct moeten verrichten van achterstallig onderhoud. Zo voorkom je (kostbare) verrassingen.

Wilt u meer weten over hoe te handelen bij aankoop van (oudere) woningen ? Laat u dan tijdig adviseren door de notaris. U mag ons altijd bellen of mailen.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 18 april 2007, NJF 2007, 265