Huisje aan het water vaak gebonden aan beperkingen

Printvriendelijke versie

Lijkt het u ook leuk om een huisje aan het water te hebben?
Nederland is een waterland, dus het aanbod zal ruim zijn, maar let op de mogelijke (onderhouds-)verplichtingen of beperkende gebruiksmogelijkheden.

Het onderhoud van wateren, dijken en sloten is een taak van het waterschap.
Om het waterschap in staat te stellen deze taak naar behoren uit te voeren, gelden er regels voor onroerend goed gelegen nabij wateren, dijken en meren. Laat u daarom vooraf goed informeren.

De beperkingen welke gelden voor onroerend goed, gelegen aan wateren, dijken etc. zijn geregeld in de keuren van het Waterschap. Een keur is een verordening met gebods- en verbodsbepalingen om de dijken en wateren te beschermen en te onderhouden.
Hierin kan zijn bepaald dat de eigenaar van een onroerend goed onderhoudswerkzaamheden moet verrichten aan de sloot of bijvoorbeeld een afrastering dient te plaatsen langs de sloot.

Ook kan zijn bepaald dat het waterschap zelf deze werkzaamheden verricht. In dat geval zal de eigenaar van het onroerend goed moeten gedogen, dat werknemers van het waterschap het perceel mogen betreden om bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden te verrichten.

Of uw perceel te maken heeft met beperkende gebruiksmogelijkheden is te vinden in de legger bij het waterschap. De verkoper is verplicht de koper te informeren over deze beperkingen, maar nog beter is zelf te informeren bij het waterschap of uw notaris om raad te vragen.