Belangrijke wijzigingen op fiscaal gebied

Printvriendelijke versie

Komend jaar zal er voor ondernemers het een en ander veranderen op fiscaal gebied. De belangrijkste wijzigingen zetten wij voor u even op een rij:

1. Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek voor ondernemers zal worden vervangen door een vast bedrag van
€ 7280,00.
Het urencriterium blijft gehandhaafd (1225 uur per jaar), maar daar tegenover is de aftrek niet meer afhankelijk van de genoten winst. Dit om te voorkomen, dat ondernemers worden gestraft voor de groei van de winst; immers de aftrek nam af naarmate het resultaat (de winst) groter werd. Dat is vanaf 2012 niet meer het geval. Daarnaast zal de MKB-vrijstelling worden verhoogd.

2. Onderneming in het buitenland
Als u als ondernemer ook actief bent in het buitenland bijv. u heeft in het buitenland een vaste inrichting of vertegenwoordiger, dan kunt u de behaalde winst of het verlies niet meer bij het Nederlandse resultaat tellen. Buitenlandse verliezen zijn dus in Nederland niet meer aftrekbaar. Een oplossing hiervoor is de buitenlandse activiteiten onder te brengen in een dochtermaatschappij.

3. Willekeurig afschrijven
Heeft u in 2011 nog recht op startersaftrek, dan kunt u dit jaar nog investeringen doen, waarop u willekeurig mag afschrijven.
Bent u voornemens te investeren, dan kunt u dat het beste nog dit jaar doen. Dit geldt alleen voor investeringen die ook in aanmerking komen voor kleinschaligheidaftrek. U kunt dan maximaal 50% afschrijven in 2011 en de rest in de daarop volgende jaren.

Wilt u meer weten over deze belastingfaciliteiten? Neem dan gerust contact met ons op!