Verhuur van multifunctionele ruimte en omzetbelasting

Printvriendelijke versie

Door gemeenten worden dikwijls multifunctionele ruimten verhuurd aan een exploitant. Deze exploitant stelt de ruimten wederom ter beschikking aan derden tegen een bepaald tarief. De gebruikgever stelt hierdoor de gebruiknemer in de gelegenheid te vergaderen, te doceren, te overleggen etc. in de ter beschikking gestelde locatie.
Het is de gebruikgever die zorgt voor het onderhoud van de accommodatie, de bewaking en toezicht daarop, het schoonhouden van de ruimten alsmede voor verwarming en verlichting en bijvoorbeeld het gebruikmaken van een restaurant en/of catering in de multifunctionele ruimte.

Is deze vergoeding nu belast met omzetbelasting, met andere woorden moet de gebruikgever omzetbelasting over de door de gebruiker te betalen vergoeding in rekening brengen of is hier gewoon sprake van verhuur van onroerend goed, dat is vrijgesteld van omzetbelasting?

Het Hof in den Bosch heeft hierover onlangs geoordeeld en komt tot de conclusie dat hier sprake is van een belaste BTW-dienst.
Kenmerkend voor de door de gebruiknemer afgenomen prestatie is, dat een volledig ingerichte ruimte voor faciliteiten in een multifunctioneel centrum in gebruik wordt verkregen, dus niet alleen wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de vergaderruimte, maar ook van de toiletten en bijvoorbeeld het restaurant.
Het is dus niet de passieve terbeschikkingstelling van ruimte of oppervlakte, maar het leveren van een dienst. De exploitant dient daarom omzetbelasting over de vergoeding in rekening te brengen.

Omzetbelastingzaken zijn vaak zeer complex. Laat u daarom vooraf goed informeren. De notaris is bij uitstek de deskundige op dit terrein en staat voor u klaar om te adviseren.

Bron: LJN BT 1535, nr. 08/00708