Opheffen huwelijkse voorwaarden in de toekomst mag niet

Printvriendelijke versie

Een voorwaardelijke opheffing van huwelijkse voorwaarden is alleen van toepassing als het huwelijk wordt ontbonden door overlijden van een van de echtgenoten. Een bepaling in de huwelijkse voorwaarden dat “vanaf de dag vóór de dag van overlijden van de eerst stervende van echtgenoten de wettelijke algehele gemeenschap van goederen zal bestaan”, houdt geen stand.

Met een opschortende voorwaarde van ontbinding van het huwelijk door overlijden weet niemand precies op welke moment de gemeenschap van goederen zal intreden. Dat kan nog lang duren. Schuldeisers hebben geen enkele zekerheid hoe lang de huwelijkse voorwaarden blijven bestaan en of en wanneer de gemeenschap van goederen zal intreden. Het vermogen van de schuldenaar kan in die tijd in het nadeel van de schuldeisers veranderen.
De belangen van de schuldeiser staan op gespannen voet met onduidelijkheid over het huwelijksgoederenregime van de schuldenaar. Een schuldeiser moet op basis van het kenbare huwelijksgoederenregime een inschatting kunnen maken van zijn risico met betrekking tot het handelen met een van de echtgenoten. Schuldeisers zijn gebaat bij rechtszekerheid.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons! Wij geven u inzicht in de mogelijkheden die huwelijkse voorwaarden u wel bieden.

Bron: Notamail 2011-86