Belastingvrij schenken

Printvriendelijke versie

Het einde van het jaar komt weer in zicht. Traditiegetrouw denken veel mensen dan na over de mogelijkheid om een bedrag aan de kinderen over te hevelen zonder dat daar schenkbelasting over betaald hoeft te worden.

Ieder kalenderjaar kunt u kinderen een bedrag vrij van belasting schenken. Voor 2011 is dat € 5030 per kind. Voor kleinkinderen of achterkleinkinderen geldt een bedrag van € 2012 per kind. Ditzelfde bedrag kunt u schenken aan broers, zusters, nichtjes en neefjes, buren of vrienden. Schenkingen aan goede doel organisaties, met een zogenaamde ANBI status, zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting.

Als u meer wilt schenken dan de vrijgestelde bedragen, is het meerdere belast met schenkbelasting.

De echtgenoot, partner of kinderen betalen 10% over het verkregen bedrag tot en met € 118.708 en daarboven 20%. Voor kleinkinderen geldt een hoger tarief, namelijk 18% over het verkregen bedrag tot en met € 118.708 en daarboven 36%. Voor alle anderen geldt dat zij 30% betalen over het verkregen bedrag tot en met € 118.708 en daarboven 40%.
Bij grote vermogens kan het soms verstandig zijn om jaarlijks meer dan het vrijgestelde bedrag aan de kinderen te schenken. Daarover betalen de kinderen dan nu bij de schenking wel 10%, maar deze jaarlijkse schenkingen verkleinen uw nalatenschap zodat het bedrag waarover de kinderen bij uw overlijden uiteindelijk erfbelasting betalen, zo min mogelijk in de 20%-schijf valt.

Wilt u eens praten over een schenkingsplan? Maak dit jaar nog een afspraak. Wij zetten de mogelijkheden graag voor u op een rijtje!