Schenken op papier

Printvriendelijke versie

Overweegt u ook wel eens om uw kinderen te schenken, maar zou u tegelijkertijd ook graag zelf de beschikking houden over uw gelden? Dat kan!

Door middel van een zogenaamde ‘schenking op papier’ kunt u in een notariële akte een schenking aan uw kinderen vastleggen. De kinderen lenen het bedrag in dezelfde akte weer terug aan u. Vervolgens spreekt u met elkaar af dat u de kinderen rente betaalt. De kinderen profiteren dan van de vrijstellingen voor de schenkbelasting en ontvangen jaarlijks een bedrag aan rente van u. Ook deze rente is vrij van schenkbelasting. De schenking wordt pas uitbetaald als beide ouders overleden zijn. Tot die tijd kunt u met het geld doen wat u goeddunkt!

Bij een papieren schenking is het belangrijk dat de rente door de ouders aan de kinderen daadwerkelijk wordt betaald en niet wordt bijgeschreven bij de hoofdsom van de schuld, omdat de fiscus de schenkingen anders niet erkent. Pas op: zijn er in het verleden rentetermijnen niet betaald? Dan moeten de gemiste rentetermijnen nog tijdens het leven van de schenker worden ingehaald met een samengestelde rente daarover. Voor gevallen van op of na 1 januari 2010 hanteert u conform de huidige wetgeving 6% en voor reeds bestaande gevallen van voor 1 januari 2010 geldt dat mag worden gerekend met de zakelijke rente waarvan u in uw overeenkomst bent uitgegaan. Vanaf het moment dat een vaste renteperiode afloopt, dient wederom 6% gehanteerd te worden.

Heeft u in het verleden papieren schenkingen gedaan, maar deze niet notarieel vastgelegd, neem dan contact op met ons kantoor om de schenkingen alsnog in een notariële akte te bekrachtigen. Wel zal duidelijk moeten zijn dat de schuldigerkenningen in het verleden daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Wilt u ook schenken op papier of uw huidige aktes laten nakijken? Maak een afspraak!