Vraagtekens bij registratie stille maatschappen

Printvriendelijke versie

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) heeft in het voorjaar van 2011 een beleidsregel uitgevaardigd met de verplichting voor stille maatschappen met een onderneming om zich te laten inschrijven in het Handelsregister. Maar valt u in uw situatie wel echt onder die verplichting? Daar zijn vraagtekens bij te zetten.

Het kenmerk van een stille maatschap – een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen – is dat de samenwerking juist niet naar buiten bekend is. Registratie zou daar een eind aan maken.
Stille maatschappen beogen bijvoorbeeld gezamenlijke aankoop, gezamenlijk gebruik en dergelijke. Voor zover afspraken daarover fiscale gevolgen hebben, zijn deze bekend bij de Belastingdienst.

Vraagtekens
De criteria voor de in te schrijven stille maatschap zijn:
1. Deelname aan het – normale – economisch verkeer;
2. Een organisatie van kapitaal en arbeid;
3. Geregelde deelname aan het economisch verkeer (duurzaamheid);
4. Er is sprake van meer dan één opdrachtgever of afnemer.
Bij vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen wordt het bedrijf onder één gemeenschappelijke naam gevoerd. Zij nemen zelfstandig deel aan het economisch verkeer. Bij stille maatschappen is daar allemaal geen sprake van. De stille maatschap neemt niet zelfstandig deel aan het economisch verkeer, dat doet elk van de vennoten afzonderlijk. De onderneming behoort in dat licht bezien toe aan de individuele vennoten en niet aan de stille maatschap.

De Kamer van Koophandel eist van stille maatschappen dat zij zich onder één naam inschrijven, de handelsnaam. De KvK wil bij de inschrijving ook vermeld zien dat het een stille maatschap betreft. Daarmee vervalt de facto het onderscheid tussen stille en openbare maatschap. Hetgeen de vraag oproept of u als ondernemer uw stille maatschap moet laten inschrijven.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons! Wij geven u inzicht in de rechten van schuldeisers in relatie tot uw huwelijkse voorwaarden.

Bron: Artikel Accountancynieuws 30 september 2011 nr 17 / website KvK