Defiscalisering ook voor samenwoners en stiefkinderen

Printvriendelijke versie

In het Belastingplan 2012 wordt defiscalisering ook van toepassing voor samenwoonpartners met kinderen en gehuwde partners met stiefkinderen.

Samenwoners met kinderen maar ook gehuwde echtparen met stiefkinderen hebben vaak een testament om de zaken na overlijden goed te regelen. In die testamenten wordt dan meestal opgenomen dat bij overlijden van één van de ouders de langstlevende alle bezittingen mag houden en de kinderen op hun erfdeel moeten wachten tot de langstlevende er ook niet meer is. Een nadeel van deze regeling was dat de kinderen hun erfdeel nog niet kregen, maar al wel elk jaar inkomstenbelasting moesten betalen over de waarde van hun erfdeel!

Voor gehuwde echtparen met eigen kinderen geldt dat nadeel niet! Voor deze groep is er in de Wet op de Inkomstenbelasting voor de meeste vormen van testament de zogenaamde defiscalisering opgenomen. De langstlevende geeft zijn hele bezit op voor de inkomstenbelasting, de kinderen hoeven dat niet te doen.

De doorvoering van het Belastingplan 2012 per 1 januari 2012 zorgt ervoor dat de samenwoners en de gehuwden met (stief)kinderen gelijk behandeld worden. Kinderen hoeven dan niet jarenlang inkomstenbelasting te betalen over een erfdeel dat zij nog niet in handen hebben.

Wilt u weten of uw testament nog in overeenstemming is met de laatste wetgeving? Bel ons voor een deskundig advies.

Bron: FBN 2011, nr. 65