Langstlevende executeur in testament

Printvriendelijke versie

Heeft u vóór 2003 een testament met een zogenaamde ‘ouderlijke boedelverdeling’ gemaakt, dan is het verstandig om te laten nakijken of de langstlevende ook tot executeur is benoemd.

Het kan namelijk voorkomen dat een van de kinderen de nalatenschap beneficiair aanvaardt, ofwel: ‘aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Het gevolg is dan dat de langstlevende niet meer alleen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Voor allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld het verkopen van het huis, zal dan de medewerking van alle kinderen nodig zijn. Dat is was waarschijnlijk niet uw bedoeling toen u een langstlevende testament maakte!

Als de langstlevende tot executeur is benoemd en kan aantonen dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen, kan, zonder medewerking van de kinderen, de boedel toch afgewikkeld worden. Het is dus raadzaam de langstlevende alsnog bij een aanvullend testament tot executeur te benoemen.

Wilt u laten controleren of uw testament goed is opgesteld? Maak een afspraak op ons kantoor. Wij kijken graag voor u na of uw testament nog up-to-date is!

Bron: JBN 2011, nr. 1