Ondanks hoofdelijke aansprakelijkheid toch veilig bij in faillissement

Printvriendelijke versie

Ook al bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden, of uw bezit veilig is bij faillissement van uw partner hangt sterk af van gedragingen tijdens het huwelijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het huis waarin u beiden woont maar dat uw eigendom is? Relevant is of u de hypotheeklasten al dan niet helemaal met uw eigen middelen heeft betaald.

Ook al koopt u de gezamenlijk bewoonde woning, de bank zal meestal toch pas financieren als beide partners zich hoofdelijk als schuldenaar verbonden voor de hypotheeklening. Onder welke omstandigheden kunt u een beroep doen op uw recht om de woning terug te nemen en buiten het faillissement te houden? Dat recht heeft u als u eigenaar bent van de woning én als u de woning helemaal met eigen middelen heeft gefinancierd.
In principe staat het feit dat uw partner zich mede hoofdelijk aansprakelijk stelt, terugneming in de weg. Maar dat uitgangspunt moet wijken als u kunt aantonen dat u alle hypotheeklasten uit eigen middelen heeft betaald en dat uw partner nooit heeft bijgedragen in de kosten van de woning. Onder die omstandigheden bent u gerechtigd om de woning terug te nemen.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons! Wij geven u inzicht in aandachtspunten bij het opstellen en naleven van huwelijkse voorwaarden.

Bron: Notamail 2011/296