Statuten stichting vastleggen bij de notaris

Printvriendelijke versie

Het komt steeds meer voor. Alleenstaanden, echtparen of groepjes mensen die een stichting oprichten om een specifiek goed doel te steunen. Een half uurtje internetten levert al veel informatie op. Onder meer dat u voor de oprichting bij de notaris langs moet. Maar u wilt zich bezig houden met het “echte” werk, waarvoor u de stichting wilt oprichten. Wat te doen?

Uit de vele reacties op internetfora, Twitter en Facebook blijkt dat de notaris de oprichters veel werk uit handen kan nemen. Controle op al in gebruik zijn van de beoogde naam bijvoorbeeld. Die moet onder andere voldoende onderscheidend zijn, mag niet tot verwarring leiden en mag niet in strijd zijn met de wet. Ook met de doelstellingen kan de notaris u van dienst zijn, bijvoorbeeld met het (helpen) formuleren van concrete, meetbare en tijdgebonden doelstellingen. Doelstellingen die een goede basis vormen voor het opstellen van de statuten.
Daarnaast is de notaris bij uitstek de persoon die u op een aantal praktische aspecten, die bij een stichting om de hoek komen kijken, kan wijzen.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons! Wij geven u inzicht in aandachtspunten bij het oprichten van een stichting.

Bron: www.verenigingen.nl