Verplaatsbaar recreatiechalet, toch OZB aanslag

Printvriendelijke versie

Eigenaren van recreatiebungalows (chalets) zijn niet altijd gevrijwaard van een aanslag OZB. Wat is hiervoor het criterium?

Staat vast dat een gebouw of werk, in dit geval het chalet, bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, dan is de technische mogelijkheid om het bouwsel te verplaatsen niet meer van belang. Ook al is uw chalet voorzien van wielen, aangesloten op de openbare nutsvoorzieningen en kan het chalet in beginsel worden verplaatst, dan nog wordt uw chalet op grond van het vorenstaande, volgens het Gerechtshof Arnhem als onroerend aangemerkt.
Het chalet is immers dan naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven en die bestemming is naar buiten toe ook kenbaar.

Het chalet wordt in dit geval als onroerend gekwalificeerd, hetgeen impliceert dat door de desbetreffende gemeente terecht een aanslag onroerende zaak belasting (OZB) kan worden opgelegd.

Bovendien dient u er rekening mee te houden dat bij eventuele verkoop en levering van uw chalet aan een derde, deze derde overdrachtsbelasting (thans nog 2%) over de koopsom zal zijn verschuldigd.

Bent u voornemens een recreatiebungalow aan te schaffen. Laat u vooraf dan goed informeren over de fiscale consequenties. Bel ons, wij maken graag tijd voor u vrij.

Bron: LJN: BP9054