Risico overgang bij verkoop woning niet altijd goed geregeld

Printvriendelijke versie

Koopovereenkomsten bevatten dikwijls de bepaling dat de feitelijke levering van de woning plaatsvindt bij het tekenen van de notariële akte van eigendomsoverdracht bij de notaris. Op dat moment gaat ook het risico van het gekochte over op de koper.

Maar als nu in onderling overleg tussen verkoper en koper de eigendomsoverdracht van de woning bij de notaris wordt uitgesteld, doch de sleutels van de woning worden reeds aan de koper ter beschikking gesteld, om in de woning werkzaamheden te kunnen verrichten?
Gaat dan op het moment van sleuteloverdracht het risico ook op de koper over? Wie is aansprakelijk voor eventuele (brand- en storm)schade aan de woning vóór de notariële eigendomsoverdracht? Hebben partijen daarover in de koopakte iets geregeld?

U kunt zich voorstellen, dat in dergelijke situaties verschil van mening kan ontstaan wie opdraait voor de schade. Normaliter gaat het risico van de onroerende zaak over op de koper bij de feitelijke levering. Immers op dat moment gaat de koper de feitelijke macht uitoefenen over deze zaak en heeft hij een deel van de risico’s in zijn hand.

Maar hebben partijen dat ook zo geregeld in de koopovereenkomst? Het is niet ongebruikelijk dat door niet voorzienbare oorzaken de juridische eigendomsoverdracht moet worden uitgesteld naar een latere datum. Vaak is het wel de bedoeling dat de koper al de beschikking krijgt over de woning. De verkoper is in dat geval nog steeds juridisch eigenaar van de woning en in principe aansprakelijk voor eventuele schade.

Het uitstellen van de eigendomsoverdracht kan vervelende consequenties tot gevolg hebben.
Laat u daarom bij aanpassing van de datum van eigendomsoverdracht adviseren door de notaris. Misschien moeten er meer zaken worden geregeld dan alleen wijziging van de datum van eigendomsoverdracht.

U kunt ons te allen tijde bellen of mailen voor een afspraak!

Bron: LJN BL4456