Onterfde echtgenoot kan verzorgingsvruchtgebruik claimen

Printvriendelijke versie

Als een echtgenoot in een testament wordt onterfd, kan hij daar volgens de wet iets aan doen! Er is namelijk voor een onterfde echtgenoot de mogelijkheid om een verzorgingsvruchtgebruik te claimen. De vraag was echter altijd: hoeveel kan de onterfde echtgenoot claimen?

Het Hof, het op één na hoogste rechtscollege in Nederland, oordeelde onlangs over een situatie waarin de tweede echtgenote was onterfd en de kinderen uit het eerste huwelijk tot enig erfgenaam waren benoemd. Uit het oordeel blijkt dat het antwoord op de vraag hoeveel de onterfde tweede echtgenote kan claimen het resultaat is van een afweging. Hierbij hield het Hof rekening met diverse factoren, in ieder geval met: de leeftijd van de tweede echtgenote, de samenstelling van haar huishouding, haar mogelijkheden om zelf in haar verzorging te voorzien en hetgeen in de gegeven omstandigheden als een passend verzorgingsniveau kon worden beschouwd. Hierbij werd ook gekeken naar het gezinsinkomen tijdens het huwelijk, de duur van het huwelijk en de in redelijkheid te verwachten ontwikkelingen.

Het Hof oordeelde dat in dit specifieke geval de kinderen nog 5 jaar een bedrag per maand aan de tweede echtgenote moesten voldoen.

Wilt u meer weten over de positie van de onterfde echtgenoot? Maak eens een afspraak. Wij kunnen u deskundig voorlichten.

Bron: Notamail, 9 januari 2012