Beheer en onderhoud industrieterrein door vereniging of stichting

Printvriendelijke versie

Industrieterreinen hebben vaak een troosteloze aanblik, omdat deze dikwijls niet goed worden onderhouden, dan wel omdat de eigenaren van gebouwen op die industrieterreinen ervan uitgaan, dat de overheid zorg draagt voor het onderhoud van de aangrenzende ruimten. Denk daarbij aan parkeerterreinen ten behoeve van de aangrenzende eigenaren en groenstroken.

Om verloedering tegen te gaan grijpen veel gemeenten naar het middel van uitgifte in erfpacht of opstal. De gemeente verleent aan de koper van een perceel industrieterrein het recht van erfpacht, eventueel gecombineerd met het recht van opstal en verbindt daaraan allerlei voorwaarden welke de eigenaren van industrieterreinen verplichten tot een goed beheer en onderhoud van de aangrenzende ruimten. Om het gewenste resultaat te bereiken (verzekerd te zijn van goed beheer en onderhoud) worden deze door de gemeente gestelde voorwaarden vaak neergelegd in een erfdienstbaarheid of kwalitatieve verplichting.
De gemeente heeft daarbij een grote vrijheid om deze voorwaarden met extra verplichtingen te versterken.

In de loop der jaren is bij de ondernemers een afkeer ontstaan tegen uitgifte van terreinen in erfpacht en is er gezocht naar andere oplossingen.

Tegenwoordig komt men steeds meer de figuur van mandeligheid tegen. Alle aangrenzende eigenaren zijn voor een onverdeeld aandeel mede-eigenaar van de aangrenzende ruimten en zorgen op die manier gezamenlijk voor beheer en onderhoud.
Ook het overdragen van de aangrenzende ruimten aan een vereniging (die alsdan het beheer en onderhoud verzorgt), waarbij de aangrenzende eigenaren van industrieterreinen verplicht lid zijn van de vereniging, komt steeds vaker voor. Op deze manier wordt telkenjare middels het innen van de jaarlijkse bijdrage (contributie) het onderhoud en beheer zeker gesteld.

Bent u ook ondernemer en ergert u zich ook aan de staat van onderhoud van de aangrenzende ruimten ? Neem dan contact met ons op om gezamenlijk de mogelijkheden te bespreken.
U kunt ons altijd bellen of mailen voor een afspraak!

Bron: WPNR 1999 (6345)