Verjaring erfdienstbaarheden

Printvriendelijke versie

Erfdienstbaarheden bestaan in verschillende vormen. Zo zijn er bijvoorbeeld erfdienstbaarheden van weg of uitzicht. Een erfdienstbaarheid is derhalve een last waarmee een perceel is bezwaard ten behoeve van bijvoorbeeld het naastgelegen perceel.

Ze ontstaan door dat partijen een overeenkomst sluiten tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg of pad en dit neerleggen in een notariële akte, waarvan een afschrift wordt ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster, zodat deze erfdienstbaarheid voor een ieder kenbaar is.

Volgens de wet kunnen erfdienstbaarheden ook ontstaan door verjaring. Hier komt dus geen akte aan te pas; de erfdienstbaarheid ontstaat dan van rechtswege. Wel moet er volgens verkeersopvatting dan sprake zijn van bezit van deze erfdienstbaarheid. De verjaringstermijn is 20 jaar.

Het is dus zaak voor bijvoorbeeld eigenaren van een perceel grond welke de buurman of zijn rechtsvoorganger jarenlang heeft gebruikt als uitweg, om deze (toekomstige) verjaring te stuiten. Stuiting van de verjaring kan – binnen de termijn van 20 jaar – geschieden door de buurman een brief te schrijven, waarin uitdrukkelijk wordt tegengesproken dat een erfdienstbaarheid (bijvoorbeeld een recht van pad) door verjaring is ontstaan.

Doet zich bij u zo’n situatie voor? De notaris is u graag van dienst met het redigeren van de stuitingsbrief.

Bron: websites notariskantoren