Voogdijregeling alleen geldig in testament

Printvriendelijke versie

Maximale invloed op de beslissing wie voor uw minderjarige kinderen zorgt als u beiden zou overlijden. Dat bereikt u door in uw testament iemand aan te wijzen die dan voogd over uw kinderen zou moeten zijn. U kunt de voogdij al regelen voordat er kinderen zijn geboren. Wat niet kan, is het regelen van voogdij in een afzonderlijke notariële akte. De wet bepaalt dat dat alleen maar bij testament kan. U kunt niet volstaan met onderlinge – al dan niet schriftelijke – afspraken met familie of bekenden. Dergelijke afspraken zijn niet rechtsgeldig en worden niet door de rechtbank erkend.

Echter, zelfs met een voogdijregeling in uw testament bent u er niet helemaal zeker van dat uw wens ook wordt gehonoreerd. De door u beoogde voogden hebben ook de mogelijkheid om de voogdij uiteindelijk niet te aanvaarden. Zorg er daarom voor dat u zich van tijd tot tijd vergewist of zij nog steeds bereid zijn voogd te worden. Als de beoogde voogd van de taak afziet, benoemt de rechter een voogd.
Als u niets in uw testament heeft vastgelegd, komt de rechter er direct aan te pas. Hij overlegt met de families en zoekt met hen de beste oplossing. De rechter heeft de mogelijkheid om de Raad voor de Kinderbescherming om advies te vragen.
Als er in de familie- of vriendenkring niemand beschikbaar is om de voogdij over de kinderen op zich te nemen, gaat het gezag over de kinderen naar een voogdijinstelling. Die zoekt een pleeggezin.

Bij aanvaarding van de voogdij moet de voogd een bereidverklaring tekenen op de griffie van de rechtbank. Daarmee gaat de juridische verantwoordelijkheid voor uw kinderen op de voogd over.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons!

Bron: diverse websites notariskantoren